Året hos Amerikansk Fotball 2017 – i tall

Vi har passert 2017, og i går la vi ut en årsrevy for året som gikk. Men hvem fulgte egentlig med på det som ble skrevet i 2017? Hvor mange er det som bryr seg om å lese om amerikansk fotball på norsk? Det spørsmålet gir vi deg noen tall på i denne artikkelen!

La oss først få takke for følget! Om du leser disse ordene, så er du en av rekordmange som har kikket på det vi har publisert i løpet av de 365 dagene som gikk. Vi kjører et par statistikk-program for å holde rede på trafikken inn på Amerikansk Fotball.

 

Hvor mange leser Amerikansk Fotball?

I 2015 hadde vi 265.691 unike besøk. I 2016 sank det tallet til 242.164. I 2017 endte det opp med 289.045, som altså er vårt høyeste antall besøk(/lesere) hittil. Med to unntak var det stigning i samtlige måneder sammenlignet med året før, og det var også rekordhøye antall for 9 av de 10 månedene med økning. Unntaket var april, som var høyere i 2015.

Antall besøk pr. måned i 2017

Den klart største økningen var i september, hvor 2016-tallet ble nesten fordoblet fra 11.728 til 23.102 i 2017. Juli var også markant opp, med 27.028 kontra 2016 sitt antall på 14.779 unike besøk. August, som egentlig er en dårlig måned når det gjelder antallet besøk, hadde en tilnærmet dobling fra 2016 (15.018 mot 9.498).

Mars og desember var månedene med nedgang. Mars hadde tidenes laveste tall til den måneden å være, uten at det var noen god spesifikk grunn til det. Desember ble det laveste tallet vi har hatt for en hel måned noensinne, og det skyldes nok primært at vi knapt la ut noe som helst – hverken på websiden eller Facebook-siden. Det er ofte sistnevnte side som genererer trafikken inn til websiden vår.

289.045 er ikke identisk med unike personer, men besøk fordelt pr. dag. En IP-adresse som er innom 1 av våre sider teller som 1 besøk, en IP-adresse som er innom 2 av våre sider teller som 2 besøk i denne sammenheng. Ut fra tilgjengelige statistikker og erfaring med disse kan vi gå ut fra at en besøkende (= 1 IP-adresse) har 1,6 leste sider pr. dag. Det betyr at vi har hatt ca. 180.000 unike besøkende (igjen; fordelt pr. dag) i løpet av året, mot ca. 151.000 i 2016 og 166.000 i 2015.

Antall besøk på websiden 2014-2017

Nå skal vi legge til at vi nok har ganske mange som er innom siden enten daglig eller flere ganger i uka, så det er stor sannsynlighet for at mange er gjengangere fra dag til dag. Det er heller ikke helt unaturlig at noen personer er innom siden fra forskjellige IP-adresser også på samme dag, så det må tas med i beregningen. Allikevel; å telle besøk via IP-adresser er en ganske vanlig standard for telling, og det vi kan forholde oss til.

Vi har et snitt på 792 besøk pr. dag, og med brøken på 1,6 leste sider pr. besøkende gir dette 495 unike besøkende pr. dag. Dette har variert en god del i løpet av året. I mai var snittet på sitt høyeste, med 1.285 besøk pr. dag. Sammenlignet med tidligere år:

 • 2017: 792 besøk, 495 unike, 1.285 besøk pr. dag høyeste måned (mai)
 • 2016: 662 besøk, 414 unike, 1.162 pr. dag høyeste måned (april)
 • 2015: 728 besøk, 455 unike, 1.295 pr. dag høyeste måned (april)
 • 2014 (Fra 25.11): 519 besøk, 324 unike, 547 pr. dag høyeste mnd (desember)

Den beste dagen i 2017 var, som året før, Super Bowl-søndag. I 2016 var det rundt 4.500 besøk på den søndagen, i 2017 var det over 4.600 før midnatt, og med godt over 2.000 påfølgende døgn – hvorav det ikke blir feil å anta at majoriteten kom i løpet av Super Bowl-natten. Effekten av Super Bowl ser slik ut på leser-statistikkene våre Super Bowl-uka:

Super Bowl-søndag: 5.februar 2017

Det er allikevel fortsatt slik at det er den norske sesongen som trekker flest lesere, og dermed fører til at april, mai og juni er de månedene med høyest trafikk. Mai satte sågar rekord i antall lesere akkumulert for måneden med rett under 40.000 unike besøk. Det er verdt å merke seg at flere andre måneder nærmer seg; Super Bowl-fokuset er stort nok til å dra februar opp over 30.000, mens juli og oktober også har respektable tall. Også september tippet et godt stykke over 20.000 unike besøk. At juli hadde rett over 27.000 skyldes primært at NM-finalen ble lagt til andre helgen i juli. Det betyr høy trafikk hele den første uka i juli, samt et par dager med etterdønninger etter finalen også. For oktober sin del mener vi at det primært er Nordisk Mesterskap for U17 i kombinasjon med en høy publiseringsfrekvens av andre norske saker som gjorde utslaget.

De månedene som hadde laveste tall i år, var august, november og desember. Det er identisk med de tre månedene med laveste tall i 2015 (november), 2016 (august) og 2017 (desember). August er alltid tregt besøksmessig uansett hva vi publiserer, og vi legger skylden på nordmenns ferievaner i juli/august som tydeligvis også påvirker hvor mye energi man bruker på å sjekke hva som skjer i amerikansk fotball-verdenen. For november og desember sin del så skyldes det nok en blanding av det sistnevnte og det faktum at vi publiserte svært få nye saker kontra normalt i de to månedene. Desember 2017 så våre laveste lesertall siden oppstarten av websiden i slutten av november 2014.

Vi hadde allikevel ingen dager i 2017 som var under tresifret i antall besøk, inkludert samtlige dager i desember hvor vi hadde en lengre periode uten publiseringer.

Vi bør nok legge til at vi bruker to statistikk-program, og de viser en del forskjeller selv om trendene er like. Det vi har lagt til grunn i alt utenom dette avsnittet, er det som viser de totalt sett mest konservative tallene. Det andre programmet sier bl.a. følgende tall for 2017:

 • 274.917 besøkende
 • 2.794.058 besøk

Det tilsvarende tallet på antall besøk i 2016 var på rundt 750.000, så vi er litt usikre på sannhetsgehalten i 2,8 millioner…et greit tall for å vise hvorfor det alltid er nyttig å kjøre et par separate statistikk-programmer er det ihvertfall 😉

 

Hvordan kommer trafikken til Amerikansk Fotball?

Som tidligere år er det fortsatt Facebook, og da primært vår egen Facebook-side, som står for trafikken inn til websiden Amerikansk Fotball. I fjor skreiv vi at vi så en «stadig økning i folk som finner siden via Google-søk». Det er fortsatt tilfelle, og spesielt i dagene rundt Super Bowl er det en eksplosiv økning i det. Super Bowl-søndag var det f.eks. over 3.000 søk via Google som førte folk inn på websiden.

Etter Facebook og Google (samt enkelte andre søkemotorer, men Google er den desidert største) er det også en god porsjon trafikk inn via Twitter. Facebook er sekssifret, Google er femsifret, og Twitter er firesifret, for å sette det litt i perspektiv opp mot andre trafikk-drivere som er tresifret og mindre.

En ny som dukket opp i så måte var VG sin direktesendings-modul (direkte.vg.no) som passerte Startsiden som «størst blant de minste». Det var i tilknytning til én spesifikk sak: At Alek Torgersen signerte for Atlanta Falcons og VG refererte til at vi var først ute med den nyheten (vel…først ute med å påpeke at han er norsk og signerte) ga nesten 600 klikk inn til oss.

Nevnte Startsiden var forøvrig klikkgenerator i forbindelse med en rekke søk, men spesielt Finn Seemann-saken vår fra 2015. Den saken fikk nytt liv utover høsten 2017, blant annet takket være fornyet interesse når enkelte andre norske medier skrev om ham igjen.

Den nevnte Alek Torgersen-saken var også generator for mer trafikk fra andre norske medier, om enn i begrenset grad kontra det som kom fra VG. Både Dagbladet og TV2 sine linker i tilknytning til saken om Torgersen ga en viss mengde besøk inn til Amerikansk Fotball.

I fjor (og forfjor…) klaget vi vår nød over at det knapt er noe kryssposting eller linking innad i det norske miljøet, og vi ser fortsatt ganske lite trafikk fra norske klubber sine websider. Det kommer derimot en del mer fra forbundets webside og én link der. Vi ser også en og annen leser som har tatt turen via Eidsvoll 1814s, Vålerenga Trolls, Oslo Vikings og Kristiansand Gladiators sine websider, men det er tosifret i løpet av et år vi snakker om.

Det kommer nok allikevel en del inn via klubbenes Facebook-sider sammenlignet med 2016, da vi ihvertfall registrerer noe mer kryssposting der. Det vil være fordelaktig, OGSÅ for klubbene selv, å gjøre mer av slikt i 2018. Det er ikke slik at trafikk til vår side eller til andre klubber er negativt for ens egen klubb; dette er en vinn-vinn situasjon. Vi har brukt noen år nå til å skrive om norske klubbers aktiviteter (det aller meste positivt, men vi tar naturligvis også opp kritikkverdige forhold), og forventer at medie-ansvarlige i klubbene etterhvert ser hvor mye man kan få gratis ut av dette. Vi er glade for at det finnes unntak for denne regelen, men norsk amerikansk fotball må heller komme dit at unntaket for regelen er de som feiler i å hente ut denne gevinsten!

 

Hva så med utgående trafikk fra oss?

Her har det skjedd en økning kontra tidligere år. Vi er relativt flinke med å linke til andres nettsider, Facebook-sider og enkeltsaker, og det begynner å vise igjen. Det har vi i grunnen vært hele tiden når hoveddelen av informasjonen er hentet fra en spesifikk kilde som selv er tilgjengelig online. I tillegg ligger det i sakens natur at det vi omtaler faktisk er de det gjelder og dermed er det (ofte) positiv publisitet for aktørene i seg selv. Av utgående trafikk er det mye til Facebook-sider og events/arrangementer tilhørende klubbene. En god del av dette kommer nok også fra en spesifikk side vi har liggende: Vil du spille selv?

Vi ser også at det er en god del trafikk ut til websider som livestreamer. Det gjaldt i 2017 spesielt den danske arrangøren av Nordisk Mesterskap for U17 sin livestream, samt Åsane Seahawks sin webside. At vi har linket flere ganger til NRK og Sports Illustrated er også noe som viser godt igjen, og ikke minst får Wiki’en for Amerikansk Fotball en god del besøk via vår webside. Vanlig Wikipedia linker vi tydeligvis også en del til, for der går det også en god del trafikk ut fra Amerikansk Fotball.

Til slutt skal vi nevne at flere av aktørene i Norge fikk en viss mengde (tresifret) besøk via vår side i løpet av året 2017. Det gjaldt f.eks. AllAmericanSports, Oslo Vikings, forbundets webside for NM, Vålerenga Trolls, Lura Bulls og Eidsvoll 1814s. Også norske medier i tillegg til NRK får en del klikk i løpet av året via oss. Det gjelder eksempelvis EUB.no, VG, Dagbladet, Budstikka og nå nedlagte Kristiansands Avis.

At vi sender flere lesere ut til andre enn de sender inn til oss, er det ihvertfall ingen tvil om!

 

Hva legger vi ut?

Publisering av nye saker 1.februar 2017 – 1.januar 2018

Antallet publiseringer ble nesten identisk i 2017 som i 2016, og det selv om vi nærmest la ned aktiviteten i desember. I 2017 publiserte vi 729 artikler, mot 725 i 2016. Tallet for 2015 var 919.

Vi holder med andre ord fortsatt koken med et snitt på rett rundt 2 nye saker pr. dag på websiden. I tillegg republiserer vi en del saker på Facebook-siden, spesielt på høsten.

Målet i fortsettelsen er fortsatt 3 saker i snitt på Facebook-siden, men vi har et betydelig arkiv av eldre saker som fortsatt er aktuelle. Derfor vil det fort kunne bli slik at 1 av de 3 er en tidligere publisert sak. Det hender at vi poster gammelt innhold som vi mener fortjener mer dagslys enn de allerede har fått, og det vil vi fortsette med.

I fjor på denne tiden så vi for oss å få på plass en egen redaksjonell gruppe for å få fart i Twitter som egen kanal. Det både med tanke på å publisere flere korte fakta som dukker opp i tillegg til sakene, samt ikke minst være en toveis-kanal hvor vi er med i diskusjoner, svarer på spørsmål og holder dialog fremfor monlog. Slik har det ikke blitt. Enkelte personer som kom inn ble gitt muligheten til å ta et slikt ansvar, men tok det aldri. Vi ønsker fortsatt å få på plass noe slikt, så om det skulle være interessant for deg å ta del i – ta kontakt med oss!

Trygve Talhaug – blant de som bidro med gode gjesteinnlegg om viktige temaer i 2017. Foto: Espen Kolderup

Vi skriver saker om det meste som angår amerikansk fotball. Hovedsaklig ønsker vi å promotere idretten, men vi ønsker også å være allsidige formidlere som ikke skyr vanskelige emner. Det mener vi å ha balansert på en god måte så langt. Det er ikke alltid alle blir glade for de mer kritiske sakene, men slik vil det nok alltid være. Derimot ligger det i sakens natur at vi må tilstrebe at saker med fokus på noe som kan være negativt for noen, er godt nok formulert og undersøkt før de publiseres. Der har vi stort sett hatt vårt på det tørre, men ikke i alle tilfeller. Målet må være at det blir enda nærmere «alle tilfeller»!

For oss er det viktig å dekke mange aspekter av amerikansk fotball, samt mye av det som foregår både på tvers av landegrenser, og innenfor andre lands grenser. Det betyr at selv om vi skriver på norsk, så handler det ikke bare om det som foregår i Norge. Også NFL, CFL, college, high school, landskamper, VM, EM, Arena-fotball og andre varianter er interessant, for ikke å glemme Xs & Os, trenertips, posisjonsteknikk og så videre. De sistnevnte har vi ikke fokusert spesielt sterkt på de siste par årene på tross av å besitte betydelige trenerressurser i redaksjonen. Det kan nok komme en endring på akkurat det fokuset etterhvert, men har ikke gjort det ennå.

 

Våre 5 mest populære saker i 2017

 1. Kan ikke komme på trening/kamp fordi… (4.840 besøk)
 2. Super Bowl 2017 – samlet oversikt (4.594)
 3. Norsk QB har signert for Atlanta Falcons! (2.095)
 4. Lengste punt siste 45 år? Jepp; Kåre Vedvik! (1.901)
 5. Bernt Rognstad – den norske spilleren som signerte for Atlanta Falcons (1.774)

 

Hvordan leser folk websiden vår?

Plattform benyttet når man leser Amerikansk Fotball – 2017

For the record; fargevalget ovenfor er ikke vårt. Det du ser er et kakediagram som viser hvilken type plattform leserne benytter når de leser websiden Amerikansk Fotball. Det aller største kakestykket blir tatt av iPhone. 30% av leserne benytter det som sin plattform. Deretter følger android med 27% før Windows (ikke Windows Phone, som er et eget kakestykke på promille, ikke prosent) dukker opp med 23%. Mac er på 7%, før iPad følger med 4% og Linux med 2%. Det er også et kakestykke under benevnelsen «ukjent» med 6%. Uansett: Det hersker liten tvil om at mobiltelefon regjerer som plattform nå til dags!

Nettleser benyttet når man leser Amerikansk Fotball – 2017

Hva så med nettleser benyttet? Der er det Google Chrome som regjerer, med 40%. Det blir etterfulgt av AppleWebKit med 30% før Safari tar den siste tosifrede jafsen med sine 11%. Firefox har 8% og Internet Explorer har 3%. Resten er en haug med småstykker som vi ikke beskriver nærmere her.

 

Hvor kommer leserne våre fra?

Besøkende fra hele 141 land har klikket seg inn på Amerikansk Fotball i 2017. Lesere/besøkende fra Norge utgjør en overveldende del av totalantallet med ca. 72%. Topp 10 er som følger:

 1. Norge – 72%
 2. USA – 12,5%
 3. Sverige – 2,5%
 4. Tyskland – 2%
 5. Frankrike – 1,2%
 6. Canada – 0,8%
 7. Danmark – 0,8%
 8. Storbritannia – 0,6%
 9. Ukraina – 0,5%
 10. India – 0,4%

Ukraina har av en eller annen grunn ligget høyt oppe også tidligere (f.eks. i 2015); vi er litt usikre på hvorfor det er en viss interesse derfra, men hyggelig er det. India, som sniker seg såvidt forbi Russland og Kina- har vi ikke lagt merke til oppe i «toppen» før, så den var ny for oss også!

Besøk 31.desember 2017: Fra 21 land

Det er ellers verdt å merke seg at i et år hvor totalantallet for besøkende øker, så minsker prosentandelen utgjort av besøk fra Norge betraktelig. I 2015 var den på 69%, i 2016 på 91%, og vi er altså noenlunde tilbake til 2015-nivå for norske besøk. Det er primært økning fra USA som gjør forskjellen. USA var nest høyest i fjor også, men da med kun 3,1%. Sverige var på tredjeplass med 1,7% og beholder tredjeplassen men da med en økning til 2,5%. Frankrike var ikke engang på topp 10 i fjor, så der har det skjedd noe. Noen som var på lengre ferie eller skoleopphold i Frankrike, kanskje…? 😉

Forskjellige kilder (statistikk-program) gir forskjellig utslag på dette, men det som er gjennomgående er at en norskspråklig webside (oss) har den store majoriteten av leserne sine i Norge. Det overrasker neppe noen.

 

Hvorfor deler vi dette?

Hvorfor ikke? Konseptet bak siden er å dele det vi finner interessant og som har tilknytning til amerikansk fotball. Dette treffer på begge deler. I tillegg vet vi at mange som leser siden er tilknyttet det norske amerikansk fotball-miljøet, med egne websider, Facebook-sider og lignende for klubber og lag. Vi oppfordrer til kunnskapsdeling og ønsker at flere tar del i det.

Da vil vi også bidra til det selv gjennom å belyse noe av det vi selv gjør. For noen kan det være nyttig kunnskap å ha. For andre er det ikke det, men du skal være rimelig negativt til alt rundt deg om du ikke finner minst et tosifret antall interessante artikler blant de mange hundre vi publiserer i løpet av et kalenderår 🙂

Subscribe
Notify of

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x