Hva skjedde egentlig på forbundets møte med toppklubbene?

NAIF logo

I går rapporterte vi om møtet forbundet arrangerte fredag 30.september, hvor alle klubbene i landets to øverste seniordivisjoner, samt vinnerlaget fra 2.divisjon 2016, var invitert. På agendaen stod primært organisering og struktur for Eliteserien og 1.divisjon.

Mandag morgen fortalte vi om hovedtrekkene i hva man kom frem til i møtet. Senere på dagen la vi ut et åpent brev (og forbundets tilsvar til dette), som i hovedsak indikerer at det fortsatt finnes forskjellige oppfatninger og ønsker for organiseringen av våre to øverste divisjoner. Det sistnevnte er ikke akkurat noen bombe, men det overrasket nok flere at noe slikt dukket opp fra en av deltakerne som var tilstede på møtet i den formen det gjorde. Forbundets tilsvar sier også noe om det.

Så hva fant egentlig sted på møtet? Vi har snakket med en rekke av de som var tilstede, og da fra forskjellige aktører. I tillegg har vi mottatt referatet fra møtet, og nedenfor gjengir vi hovedtrekkene i det.

 

Bakgrunn for møtet

Årsaken til at denne saken dukket opp som et tema har vi allerede omtalt i forrige måned. Den saken finner du her: Lura Bulls ønsker å forlate Eliteserien

Alle klubbene i våre to øverste divisjoner, samt 2.divisjonsvinner Kristiansand Gladiators, ble som en følge av utviklingen beskrevet ovenfor innkalt til møtet 30.september for å diskutere veien videre:

Det innkalles til møte vedrørende organisering av eliteserien og 1. divisjon

Det var allerede ved innkallelsestidspunktet (5.september) klart at regelen i Kampreglementet om profesjonelle spillere ville være en del av temaet for møtet. Noen dager senere (9.september) kom en oppfølgingsmail til den opprinnelige innkallelsen, hvor det ble ytterligere klargjort at organiseringen av Eliteserien (og dermed 1.divisjon) ville være det sentrale temaet. Det ble da også lagt frem et forslag rundt hovedrammene for seriestrukturen, med følgende punkter som viktigste knagger for denne organiseringen:

 • Lura Bulls beholdt i Eliteserien.
 • NTNUI Nidaros Domers og Åsane Seahawks rykket opp til Eliteserien.
 • Vurdere antall profesjonelle spillere for kortere eller lengre perioder.
 • Muligheter for opprykk til 1.divisjon fra 2.divisjon for 2018 og muligheter for opprykk / nedrykk mellom Eliteserien og 1.divisjon

Forbundet begrunnet også dette forslaget, og begrunnelsen forteller mye om deres vurdering av hvor de forskjellige lagene står sportslig:

Vi ønsker å kunne gi alle klubber mulighet til å konkurrere jevnt i sin divisjon, uansett divisjon. Med å rykke opp 2 lag fra 1. divisjon, og beholde Bulls i eliteserien, tror SU og SL at dette vil kunne gi en jevn konkurranse blant flere lag, enn om man hadde kun rykket opp 1

Eliteserien 2017

Foto: Henning Ringlund
Klart for nye dueller på toppnivå mellom disse to lagene! Foto: Henning Ringlund

Som vi skrev i gårsdagens artikkel så ble det presentert et forslag fra forbundet med seks klubber i Eliteserien fordelt på to grupper. I referatet står det:

Puljene settes etter prestasjon/ rangering i 2016, noe som vil gi:

 • Vikings (1), Trolls (4), Domers (5)
 • 1814’s (2), Bulls (3) og Seahawks (6)

Videre så var det en diskusjon rundt temaet, hvor begge de to 1. divisjonsklubbene som var foreslått flyttet opp uttrykte sin bekymring rundt dette. Slik det kommer frem i referatet er hovedgrunnen til Åsane Seahawks sin bekymring er at de føler de ikke vil være konkurransedyktige i Eliteserien, og at de er redd for å miste spillerne sine om de går på store tap hver helg.

NTNUI Nidaros Domers forteller at det trolig ikke blir noe problem til våren, men at de hadde foretrukket å forbli i 1. divisjon noen år til ettersom de planlegger å splitte klubben til ett studentlag og ett elitelag høsten 2017. De er derfor redd for at de blir nødt til å starte i 2. divisjon igjen med elitelaget i 2018, fordi de trolig ikke er klare for Eliteserien uten alle studentene.

I tillegg fremmet Lura Bulls bekymring om at de kom til å klare å stille i Elite grunnet problemer med rekruttering fordi mange jobber offshore. De mente de trengte profesjonelle spillere for å «fylle opp». Forbundet informerte om regelendringer angående profesjonelle spillere; se lenger ned i denne saken for en gjennomgang av det som gjelder profesjonelle spillere.

Saken ble avsluttet med en avstemning, hvor det eneste man kunne stemme på var forbundets forslag. Ingen andre konkrete forslag ble fremmet under selve møtet, selv om to konkrete forslag ble sendt inn fra Åsane Seahawks tidlig i september (hhv. 9. og 10.september). Seahawks tok heller ikke til orde for en diskusjon rundt disse alternative forslagene underveis i møtet.

Under avstemningen stemte 7 av 10 klubber for, mens 3 klubber valgte å avholde fra å stemme. Disse var Olavs Menn, NTNUI Nidaros Domers og Åsane Seahawks. Seahawks har i ettertid gått ut og sagt at de angrer på at de ikke stemte imot, men avstemningen foregikk altså på møtet 30.september.

 

1. divisjon 2017

olavs menn
1.divisjonslag 2017? Det ser ut til å gå den veien. Foto: Monica Ericson

Oppsettet til 1. divisjon ble forsåvidt diskutert og stemt om sammen med Eliteserien. Forslaget var at 1.divisjon 2017 skal bestå av de tre resterende lagene fra i fjor (Olavs Menn, Drammen Warriors, Haugesund Hurricanes), pluss 2.divisjonsvinner Kristiansand Gladiators. Dette var også det som ble vedtatt. Det var derimot også en diskusjon rundt dette, hvor noe av det som kom frem var:

 • Drammen Warriors ba om en diskusjon rundt de store reisekostnadene som klubbene sliter med i dag. Forbundet har gitt klare indikasjoner på at det over laveste nivå primært skal være sportslige hensyn som tas og ikke økonomiske, og det ser ut til at den linjen ble fulgt i svaret til Drammen i dette møtet.
  onepixel
 • Haugesund Hurricanes lurte på om det kunne være aktuelt for noen av 2. divisjons klubbene å ta steget opp i 1. div ettersom Lura, Åsane og NTNUI Nidaros «forsvinner» til Eliteserien. Det var forbundet positive til dersom serieoppsettet/ dommersituasjonen tillot det.
  • Vi regner med at dette betyr at forbundet kan være positive til det dersom det er to klubber som flytter opp samtidig. Det er mye lettere å administrere en serie med et likt antall lag og en Eliteserie og en 1. divisjon med like mange lag bør absolutt være positivt for fremtiden. Kolbotn Hunters (#2 i 2.divisjon 2016) og Tønsberg Raiders (#3) er de beste resterende klubbene i 2. divisjon og trolig de aktuelle kandidatene til dette.
   onepixel
 • Kristiansand Gladiators ønsket en runde blant 1.divisjonslagene om de ønsket 11- eller 9-manns fotball. Dette ble det stemt om, og alle stemte for 11-manns men Haugesund Hurricanes indikerte at de var bekymret for om de ville klare det i 2017.

 

Profesjonelle spillere

Bulls vs. Vikings 014
Importer kan fortsatt gjøre taklinger i Norge i 2017. Foto: Kristoffer Andreassen

Regelverket for profesjonelle spillere ble igjen tatt opp, etter at klubbene inngikk løfte om at regelen nå skal ligge urørt frem til 2019, med endringer først gjeldende fra 2021. Det var lite diskusjon rundt temaet og det ble stemt om klubbene ønsket å tillate 2, 1 eller forby profesjonelle spillere totalt. Avstemningen gikk som følger:

 • 5 av 10 klubber støttet 2 profesjonelle
 • 9 av 10 klubber støttet 1 profesjonell
 • 6 av 10 klubber støttet et forbud mot profesjonelle

Vedtaket ble altså at de neste fem årene (frem til 2021) så vil det kun tillates én profesjonell spiller per lag. Det er ingen regel om nasjonalitet, men Utenriksdepartementet gir ikke arbeidstillatelse til spillere fra utenfor EU/EØS til lag som ikke er på øverste nasjonale nivå.

Vi er litt usikre på om vi forstår hvordan avstemningen på dette punktet ble gjennomført, for om det virkelig var 6 av 10 klubber som støttet et forbud så virker det rart at de samme klubbene ønsket å støtte 1 profesjonell spiller når de hadde flertall for et forbud. Referatet sier ingen ting om hvilke klubber som støttet hva.

 

Sluttspill

Saken om sluttspill ble ikke avgjort på møtet, og det ble vedtatt å ta saken videre til ledermøtet i November. Det ble imidlertid diskutert rundt sluttspill:

Forslaget til sluttspill som ble presentert ser relativt likt ut som det ble spilt i år. Alle Eliteserielagene er kvalifisert til NM-sluttspill, samt de to beste lagene i 1.divisjon. Dette gir 8 lag totalt, og går dermed inn under NAIF’s regler for Norgesmesterskap. Vi vil tro at utfordringen rundt forskjellige utgangspunkt for å hente inn profesjonelle spiller(e) derfor fortsatt eksisterer hvis man går for en slik sluttspillsløsning – uten at det ser ut til å ha blitt et større tema for noen på møtet.

Forbundet ønsket at 1. divisjonslagene skulle gis hjemmekamp i sluttspill -en fordel 1.divisjonslagene hadde i årets kvartfinaler- men flere var uenige i dette da de tradisjonelt har kunnet «vinne» hjemmebanefordel i sluttspill.

 

Tanker videre – 2018-2020

Forbundet ønsket også å diskutere litt videre fra neste år og se litt på hvordan klubbene ville at seriene skulle se ut i fremtiden. Temaene det ble fokusert på var opprykk/nedrykk mellom Eliteserien og 1.divisjon, og det ble også diskutert dette med at lag ønsker å «gå ned en divisjon».

En av tingene som ble informert om var at forbundet har bestemt at det ikke lenger er mulig «å gå ned en divisjon». En klubb med lag i Eliteserien som ikke ønsker å spille der lenger er nå nødt til å søke til forbundet om å flytte nedover. I utgangspunktet skal de da plasseres på laveste nivå, altså 2.divisjon, men de kan ved spesielle omstendigheter få lov til å stille i 1.divisjon.

Det ble også gjennomført en avstemning rundt dette med opprykk og nedrykk mellom 1.divisjon og Eliteserien og her ble det gjennomført en avstemning med følgende alternativer:

 • Opprykk/nedrykk allerede fra 2017 (Ikke flertall: 2 av 10 klubber støttet dette)
 • Opprykk/nedrykk fra og med 2018, til og med minimum 2020. (Flertall: 5 av 10 klubber støttet dette)

Dette betyr at om klubber ønsker å flytte seg i divisjonsystemet etter 2017 sesongen så må dette gjøres med søknad. Vi regner med at om ikke to lag blir flyttet fra 2.divisjon til 1.divisjon nå, så vil det skje neste høst. Forbundets langsiktige mål er 12 lag som er konkurransedyktige, og vi regner med at de da mener 6 i Eliteserien og 6 i 1.divisjon med opprykk/nedrykk for hver sesong.

 

Andre temaer på møtet

IFAF_Logo

I lys av andre viktige temaer som berører norsk amerikansk fotball, var også enkelte andre punkter oppe i løpet av kvelden. Vi har oppsummert dem nedenfor:

 • Møtet begynte faktisk ikke med Eliteserie-diskusjonen, men en redegjørelse fra forbundets side om det internasjonale forbundet (IFAF) og bråket som foregår der for tiden. Det er verdt å merke seg at dette påvirker hvem man kan spille treningskamper mot av utenlandske lag. Akkurat nå er det begrenset til Danmark, Finland, Sverige, Storbritannia og Israel (any takers?). Vi regner med at Island også er OK ettersom det ble sagt «Norden» der vi skriver våre nabolands navn, men er ikke helt sikre på status der.
  onepixel
 • Møtet ble avsluttet med en åpen runde hvor NM-finale (senior, slik vi tolker referatet) og arrangement rundt denne var tema. NM-finalen 2016 var det forbundet selv som var arrangør for, i motsetning til en rekke tidligere år hvor finalen har gått ut på anbud blant klubbene og blitt arrangert av en klubb. Vi noterer oss at det tilsynelatende ble stilt spørsmål rundt fornuften i å livestreame, fordi det da kan komme færre tilskuere. Her tror vi kanskje referatet er noe lite beskrivende, da det virker utrolig korttenkt slik det står. Det kan helt klart fremmes en teori om at færre dukker opp på en stadion fordi de kan følge kampen via livestream, men livestreaming er så til de grader et av våre viktigste verktøy for synlighet (også utenfor landets grenser!) for å nå ut til langt større masser over tid. Sannsynligvis har punktet om livestreaming vært nevnt i sammenheng rundt markedsføring av kampen, da NM-finalen 2016 langt fra trakk fulle hus selv på en ganske begrenset stadion. Markedsføring og å komme tidligere ut med informasjon blir nevnt spesifikt, og er viktige poenger å ta med seg.
  Ellers noterer vi oss at Ullevål er blant stadionene som blir nevnt som forslag til stadion for 2017.

 

Saken er skrevet i fellesskap av JM Henriksen, Thomas Olsen og Patrick Hamnøy

Subscribe
Notify of

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x