Internasjonalt kaos avslører usunne personlige agendaer

IFAF_Logo

For menneskene som har brukt flere år innen internasjonal amerikansk fotball på et organisatorisk nivå er det ingen overraskelse at det blåser på toppene. Som på mange andre politiske arenaer finner man mennesker som er mer opptatt av å mele sin egen kake enn å ivareta organisasjonene de er ment å representere, eller idretten de er satt til å utvikle.

Sjelden har dette blitt tydeligere enn under årets kongress i det internasjonale amerikansk fotball-forbundet (IFAF), hvor en del av forsamlingen, ledet av svenske Tommy Wiking og tyske Robert Huber, rett og slett spaserte ut på gangen og laget sin egen kongress. Takket være utro tjenere som misbrukte IFAF-kontoer på sosiale medier, og dermed med absolutt all tydelighet avslørte sine manglende kvalifikasjoner til å sitte i tillitsverv, ble inntrykket av at sistnevnte var den egentlige kongressen, spredt utover verden på kort tid.

AFVD logo

I ettertid brukte også Europas klart mektigste nasjonale forbund, tyske AFVD ved deres leder Robert Huber, anledningen til å så tvil om USA Football sin rett til å representere USA fordi de er et selskap. Det var interessante opplysninger som AFVD og andre nasjonale forbund har vært godt kjent med i lang, lang tid. Hvorfor skulle det plutselig være en problematikk, når det ikke har vært det før? Det minner mistenkelig om samme personers forsøk på å frata det norske forbundet stemmerett i det kontinentale forbundet EFAF for noen år tilbake fordi det norske forbundet hadde gått fra å være organisert i et eget særforbund til å være del av et særforbund for flere idretter. Fellesnevneren? Man bruker det man finner for å manøvrere seg i posisjoner man ønsker å være i.

Når det gjelder USA Football og deres status som selskap eller organisasjon (de er en ‘independent nonprofit‘, noenlunde tilsvarende det NFL var frem til 2015), så er det verdt å merke seg at USA Football har vært medlem av IFAF siden 2006 – de er ikke ferske i forbundet. Hvem som ledet IFAF dengang? President Tommy Wiking og generalsekretær Robert Huber. Man skulle tro at de hadde en oversikt på hvem de lot bli medlem av IFAF, og ikke plutselig oppdager det 9 år senere…

Selv om det skulle vise seg at AFVD har et poeng på akkurat dette punktet, så er det altså en avsporing. Intensjonen bak handler utelukkende om maktkamp, ikke om idrettens beste.

 

Rotet nøstes opp i

American Football International har begynt å nøste opp i løgnene og maktarrogansen som enkelte personer og organisasjoner innen internasjonal amerikansk fotball representerer. Det har vært en interessant start; deres belysning av det hele har ført til at flere innen nasjonale forbund har tatt kontakt med dem og påpekt at kongress-representanter som tilsynelatende representerer deres land, er ukjente eller uten mandat til å representere disse landene. Fraksjonen som spaserte ut av IFAF-kongressen har rett og slett vist seg å bestå av marionetter for nettopp AFVD og deres kumpaner. Nå skal det legges til at tyskerne ikke er alene, så det finnes legitime ledere for andre nasjonale forbund i denne fraksjonen også.

2009_wiking foto Nenad Aksic
Tommy Wiking. Foto: Nenad Aksic

Det ironiske er at en av de aller største drivkreftene for at IFAF i det hele tatt har kommet dit de er i dag, Tommy Wiking, nå fremstår som den største marionetten av dem alle. Wiking er i sitt hjemland Sverige under etterforskning for underslag av midler fra blant annet Republikanska Föreningen, som vi skal se nærmere på nedenfor, i tillegg til å ha blitt arrestert høsten 2014 for tilsvarende mistanker knyttet til sin arbeidsgiver, Coop. Dette startet en opprulling som fortsatt pågår, og hvor Tommy Wiking sitt eget selskap Amfium AB (noen ganger benevnt som American Football World Wide Ltd. – AFWW. I realiteten er det hele tiden snakk om selskapet Amfium AB) virker å stå sentralt. Amfium AB deler besøksadresse med Wiking. Riktignok er det ikke den samme adressen i alle registere; i noen registere er adressen Smidesvägen 5, i andre Hangarvägen 11. Sistnevnte er forøvrig registrert som det svenske forbundet -SAFF- sin adresse på IFAF sin hjemmeside. Om man lurte på om kortene ble blandet, så får man svaret allerede ved å kikke på Amfium AB sin adresse.

Det skal nevnes at Amfium AB såvidt vi forstår ikke er en direkte del av etterforskningen; det er derimot transaksjonene som angår Coop og Republikanska Föreningen.

Wiking har siden 2006 vært president i IFAF. IFAF har forøvrig eksistert siden 1998, når organisasjonen ble grunnlagt av bl.a. det svenske forbundet representert ved Tommy Wiking. Han ble sykmeldt i fjor og har vært det inntil nylig – såvidt vi kan se helt siden det ble innledet politietterforskning av ham i forbindelse med arbeidsgiveren Coop.

Hvordan havnet så Tommy Wiking i en situasjon hvor han kunne ende opp mistenkt for økonomisk utroskap? Svaret vet han best selv, men utenfra ser det ut som om behovet for å ha kapital til at Amfium AB kunne være drivmotoren for VM i Stockholm 2015, er nøkkelen. En våt drøm om et VM med 225 millioner i omsetning skulle realiseres, og det krevde mer enn virkeligheten ville gi. Våre kilders utsagn -og egne undersøkelser- tyder på at pengestrømmen har gått mellom det svenske amerikansk fotball-forbundet (SAFF), Amfium AB, Republikanska Föreningen, Coop og IFAF i en salig blanding for å dekke over manglende midler ett sted med midler fra et annet sted, manglende midler der med midler fra et tredje sted, og så videre. Til syvende og sist står man da igjen med ett faktum: Det mangler nødvendig kapital i minst 1 ledd.

Det er også verdt å nevnte at Amfium AB ikke har levert årsregnskap de seneste årene. Dette gjør at hele styret i selskapet, som inkluderer to andre personer som også er tidligere medlemmer i SAFF sitt styre, risikerer å bli holdt økonomiske ansvarlige hvis Amfium AB viser seg å være skyldig penger til de andre nevnte selskapene som en del av denne saken.

Det skal bli spennende å se om Wiking ender opp som dømt. Såkalt ‘trolöshet mot huvudman‘ er i seg selv alvorlig, men om det bedømmes til å være så alvorlig at det egentlig er ‘förskingring‘, så medfører det opp til 6 års fengsel i Sverige. Som i Norge er det ikke et prioritert lovbrudd å gripe fatt i kontra mye annet: Det har nå gått snart 1 år siden Tommy Wiking ble arrestert, og såvidt vi kan forstå er saken ennå ikke gått fra påtalemyndigheten til domstolene.

Selv i en situasjon hvor Tommy Wiking ikke blir dømt i rettsapparatet, så er det allikevel en stor sannsynlighet for at hans tidligere arbeidsgiver Coop kan gå til sivilt søksmål for å sikre penger som har forsvunnet ut fra deres system. Strengt tatt kan andre selskap/organisasjoner som er rammet ende opp med å gjøre det samme – vi får se. Saken vil trolig versere i lang tid før den er helt ferdig.

 

Sykmeldt, eller avgått IFAF-president?

I løpet av den perioden Tommy Wiking har vært sykmeldt har andre trådt inn i hans sted i IFAF, og tidlig fikk man inntrykk av at han hadde trukket seg fra vervet. Noe konkret bevis på at det faktisk ble gjort formelt sett, har imidlertid latt vente på seg. At det brygget opp til storm før IFAF-kongressen i juli, er det ingen tvil om når man ser hva Wiking la ut på sin egen twitter-konto 1.mai i år:

Dette er samme dag som Wiking blandet kortene og viste hvorfor det er viktig å ha styring på publisering på en organisasjons kanaler på nett. Her er hva han la ut på IFAF sin facebook-side samme dag:

IFAF Tommyball 20150501

Tommy Wiking, som i lang tid var en av de store opponentene for AFVD sin formann Robert Huber og hans måte å lede det europeiske forbundet EFAF på, har vist seg å være et politisk dyr av dimensjoner. Det er briljant ironi når det er han som skriver de bevingede ord ovenfor: «I hope that IFAF objectives are far more important than personal aspirations and issues». Handlingene Wiking bidro til i Canton viser at setningen nok heller var ment som «I hope that my objectives are far more important than other people’s personal aspirations and issues».

Er Tommy Wiking IFAFs rettmessige president? Svaret på det er nei, selv om det skulle vise seg at han ikke har levert noen formell resignasjon. Det gjorde han nemlig i det svenske forbundet, SAFF, og uten medlemskap der -som vi forstår på American Football International at SAFF bekrefter at Wiking ikke har- så kan han heller ikke inneha et verv i IFAF. Dette fremgår av artikkel 9 i IFAF sine statutter, som du finner her.

Huber og Wiking - foto Football Austria
Robert Huber (t.v.) og Tommy Wiking (t.h.)

Robert Huber, som var IFAF sin generalsekretær fra 2000 til 2008 i tillegg til å ha vært leder av tyske AFVD siden 1997, har på sin side briljant utnyttet at Tommy Wiking havnet i store problemer når sistnevnte utnyttet sitt verv hos Republikanska Föreningen, SAFF og ikke minst jobben hos Coop, og Stockholms-VM krasjet spektakulært. Mens vi tidligere var bekymret for at det fantes to kontinentale forbund i Europa – IFAF Europe som Tommy Wiking stod i spissen for å få på plass, og EFAF som Robert Huber (leder der siden 2001) tviholdt på selv om IFAF med kontinentale underforbund skulle overta en slik rolle som EFAF hadde hatt, har Huber nå klart å alliere seg med Tommy Wiking i et desperat forsøk på å holde på en makt som man utrolig nok ikke greier å se at vil forsvinne ut i intet fordi man selv er med på å gjøre IFAF til en organisasjon som kommer til å miste sin betydning. Det er forsåvidt greit for AFVD og Huber, som da kan fortsette sitt eget prosjekt, men at Wiking ikke ser at det kun er å styre et fly rett i bakken og både ødelegge seg selv, eget ettermæle, og ikke minst for internasjonal amerikansk fotball – det er uforståelig.

 

Politietterforskning i Sverige

La oss se nærmere på Tommy Wiking sitt engasjement i Republikanska Föreningen, hvor han var kasserer frem til 14.12.2014, og styremedlem frem til 22.01.2015. La oss illustrere hvorfor han ikke var kasserer lenger enn til 14.12.2014, via dette utdraget fra revisor sin årsredegjørelse for Republikanska Föreningen for regnskapsåret 2014:

Tommy Wiking - utdrag RepF revisor rapport desember 2014
Utdrag fra årsregnskapsrapporten for Republikanska Föreningen 2014. Originalen finner du her.

Tommy Wiking ser ut til å ha bedrevet økonomisk utroskap mot Republikanska Föreningen; i verste fall underslag, i beste fall inkompetent rot med penger.

Her er det verdt å legge merke til mye, men kanskje aller fremst følgende: «De saknade ekonomiska medlen återkom i föreningens ägo i mitten av februari 2015». I korte trekk: Noen har rotet med foreningens penger og egne konti. Eller; ikke nødvendigvis egne konti, men andre konti. Dette sistnevnte er en viktig forskjell, og påpekes i et avsnitt i rapporten fra Republikanska Föreningen sin kongress, som foregikk 18.04.2015. La oss lese:

Tommy Wiking - utdrag RepF kongress-rapport 2015
Utdrag fra rapporten for Republikanska Föreningens kongress 2015. Originalen finner du her.

Altså; Republikanska Föreningen har fått tilbake pengene sine, men politietterforskningen pågår, og går blant annet på om pengene Republikanska Föreningen har fått faktisk er deres, eller om de er underslått et annet sted og deretter overført til Republikanska Föreningen.

La oss også ta med oss protokollen fra den formelle delen av Republikanska Föreningen sin kongress 18.04.2015, og de delene av den som direkte omtaler Tommy Wiking:

Tommy Wiking - utdrag RepF kongress-protokoll 2015
Utdrag fra protokollen for Republikanska Föreningens kongress 2015. Originalen finner du her.

Kan det sies klarere i påvente av utfallet av politietterforskningen? Neppe. Her foreligger det økonomisk rot av en slik karakter at vedkommende ikke lenger har tillit, og ikke kan inneha et slikt verv. Hvordan kan da vedkommende være spydspissen for et forsøk på å kontrollere en stor internasjonal organisasjon som IFAF, hvor tillit og evnene til å inneha et tillitsverv er det sentrale? Svaret er like opplagt som teksten ovenfor indikerer.

 

Hva betyr så dette for internasjonal amerikansk fotball?

For oss her på berget betyr dette lite i praksis. Norske (og andre lands…) serier fortsetter å fungere som før; dette er først og fremst en politisk krangel som handler om maktposisjoner og som får konsekvenser på et høyere plan. Det betyr at det vil påvirke internasjonale turneringer, noe det allerede har gjort i en noen år etter at IFAF Europe ble lansert og Tommy Wiking & co. forsøkte å utmanøvrere nettopp Robert Huber og AFVD sitt jerngrep om det kontinentale forbundet i Europa. I tillegg ble årets VM både amputert og tildels motarbeidet, noe som nok ikke hadde vært tilfelle om det hadde blitt gjennomført som planlagt i Stockholm.

Det alvorligste er imidlertid at dette i kjølvannet av VM har blitt formidlet også utover det miljøet som normalt bryr seg om det, og inntrykket av internasjonal amerikansk fotball som en liten andedam bestående av småkonger (eller egentlig keisere uten klær; det er ikke akkurat mye disse gutta rår over, selv om de tror det), er i ferd med å bli befestet hos de som ser sporten utenfra. Rodger Sherman, en av SB Nation sine fremste skribenter, skrev en oppsummering av VM som dessverre ikke kan unngå å formidle det politiske rotet Wiking og Huber sørget for å eskalere der. All ære til Sherman; han skriver artikkelen det hele fortjener. Avsnittet om den politiske situasjonen avslører Tommy Wiking så til de grader at det ikke levner tvil om hva han nå står for. Det er bare så synd at Rodger Sherman sin artikkel blir lest av mange som vil ha dette som sitt eneste inntrykk av hva amerikansk fotball utenfor USA sine grenser er; avsnittet om IFAF er mildest talt lite flatterende.

 

Mer om dette?

American Football International har over tid fulgt situasjonen, og vi erfarer at de vil fortsette en artikkelserie i tiden som kommer som inneholder mye eksplosivt stoff som ytterligere vil belyse saken. Swedish Football Network dekket mye rundt den opprinnelige Stockholm-VM fadesen, og flere andre har bidratt med annet nyttig lesestoff som gir et bredere perspektiv på det hele. Du finner en god del av det som er lesverdig her:

Subscribe
Notify of

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.

1 Comment
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
1
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x