Trenerhjelpen

Har du eller laget ditt behov for ekstra kompetanse? Kunne det vært greit å få noen friske tanker på et par treninger eller under en treningsleir? Det er fullt mulig! Via vårt nettverk kjenner vi mange trenere med både lang og solid kompetanse innen en rekke felt i tilknytning til amerikansk fotball. Via ‘Trenerhjelpen’ kan du få en eller flere trenere til din by og din trening for å styrke deg og ditt lag!

 

Hvordan fungerer Trenerhjelpen?

Så enkelt som dette:

 1. Du finner ut hva du trenger hjelp til
 2. Du sender inn forespørsel via Trenerhjelpen
 3. Treneren/trenerne kontakter deg direkte
 4. Dere blir sammen enige om dato, tid og opplegg
 5. Treneren/trenerne kommer på din trening

Du kan forespørre en eller flere trenere. Her på ‘Trenerhjelpen’ finner du en beskrivelse av de trenerne som har sagt seg villige til å være med på en slik ordning. Når du sender inn forespørsel krysser du av for hvilke posisjoner og trenere du ønsker at kontakter deg tilbake – du vet i stor grad hva du får.

Du må regne med at det er du eller ditt lag som organiserer rundt treningsfasiliteter og lagutstyr til bruk i øvelsene dere skal igjennom. I dialogen du og treneren har vil det være naturlig at en av tingene dere diskuterer er nettopp hva som er tilgjengelig og ikke tilgjengelig av både tid og utstyr. Treneren justerer seg etter hva som er tilgjengelig.

Du må også regne med å dekke trenerens reiseutgifter i forbindelse med arrangementet, samt eventuelt kost og losji hvis det er snakk om reiseavstander eller tidsmessige årsaker (som et arrangement over flere dager) som gjør det aktuelt. Alle utgifter bør være noe dere diskuterer i forkant.

 

Hvem er trenerne?

Nedenfor finner du trenerne som er med på ordningen presentert. Legg merke til at vi har fordelt dem på posisjon(er), da dette erfaringsmessig er den vanligste måten å dele opp amerikansk fotball i treningsøyemed. Det er fullt mulig å avtale mer lagdels- eller systemmessig fokus med den enkelte treneren om du heller vil ha fokuset der. En rekke av trenerne er også i stand til å håndtere mer enn en av de nevnte posisjonene; bli gjerne ytterligere kjent med dem gjennom å klikke på navnet til treneren for å se hva han har kunnskap om og bakgrunn fra.

 

Bestill en trener!

Fyll ut skjemaet nedenfor, og bestill en (eller flere) trener(e) til din trening!

  Ditt navn (obligatorisk)

  E-post (obligatorisk)

  Telefonnummer (obligatorisk)

  Fortell oss hvilke posisjoner du vil ha Trenerhjelpen til! (obligatorisk)

  Gi oss gjerne noen detaljer om hva du ser for deg:

  Når du har sendt inn skjemaet vil du innen en ukes tid bli kontaktet tilbake av en eller flere av trenerne du har etterspurt 🙂